Landelijke bijeenkomst schoolleiders en leerlingen

Datum: 31 oktober 2017
Tijd: 10:00 - 18:00
Locatie: Stadion Galgenwaard, Utrecht

Voetbalstadion Galgenwaard was het decor van de tweede landelijke bijeenkomst van Schoolleiders voor de Toekomst op 31 oktober 2017. Centraal op het programma stonden: de dialoog tussen schoolleiders en leerlingen, omdenken met spreker Berthold Gunster en actiepunten formuleren.


Actiepunten

Leerlingen en schoolleiders dachten in groepjes na over wat ze op school zouden kunnen veranderen om leerlingen meer regie over hun eigen leerproces te geven. Aan het einde van de dag schreven schoolleiders actiepunten op die ze morgen, over drie maanden en over een jaar gingen uitvoeren. Enkele actiepunten van schoolleiders waren: “Meer praktijk in het onderwijsproces brengen.” En: “Met name leerlingen, maar ook ouders, betrekken bij de vernieuwing. Zij kunnen als aanjager dienen.”

Tekenworkshop

Terwijl de schoolleiders in gesprek gingen met spreker Berthold Gunster over omdenken op school, kregen de leerlingen een tekenworkshop om hun ultieme leermoment te visualiseren. Deze tekeningen werden na afloop opgehangen om te bespreken. Schoolleiders namen daar diverse dingen uit mee: “Dat leerlingen goed kunnen verwoorden wat er goed gaat en wat er ontbreekt. Ze willen meer sport, meer autonomie, meer keuzevrijheid en meer serieus genomen worden. Al die elementen onderschrijf ik van harte.” En: “Dat toetsen zoals we die kennen eigenlijk echt niet meer kunnen en dat we ze meer moeten betrekken bij besluitvoeringen en processen.”

Leerlingen in beweging

Ook leerlingen gingen geïnspireerd en gemotiveerd naar huis. Zo gaan een aantal leerlingen op een studiemiddag van de docenten een presentatie geven over deze bijeenkomst om draagvlak te creëren voor verandering. Een ander groepje gaat met de directeur om de tafel zitten. Het motiveren van klasgenoten werd ook genoemd: “Om elkaar te helpen en van elkaars fouten te leren.”