Broedplaatsen

De beweging Schoolleiders voor de Toekomst bestaat uit broedplaatsen die worden begeleid door ambassadeurs. Een broedplaats is een verzameling van schoolleiders die zich op een bepaald thema of op regio met elkaar verbinden. In een regionale broedplaats bespreken de leden onderling waar zij behoefte aan hebben (met oog voor de thema’s van Schoolleiders voor de Toekomst).

De schoolleiders van een broedplaats initiëren gezamenlijk activiteiten die binnen de regio of het thema van de broedplaats vallen. Dit kan een leiderschapscafé zijn, een leernetwerk met al dan niet als doel een tool te ontwikkelen, of een andere vorm van kennis- en inspiratiedeling. Elke broedplaats staat in het teken van onze missie.

Op de onderstaande kaart zie je de broedplaatsen van Schoolleiders voor de Toekomst. Klik op een van de stippen voor meer informatie.