Beweging

Een brede beweging

Schoolleiders voor de Toekomst is een groep schoolleiders die binnen hun school de omslag willen maken van het organiseren van het doceren naar het faciliteren van het leren van leerlingen. Schoolleiders uit de beweging herkennen zich in het mission statement, onderzoeken op hun scholen hoe zij leerlingen kunnen betrekken, willen hun stem laten horen in de sector en/of delen hun ervaringen met collega’s.

De start

Schoolleiders voor de Toekomst is in 2016 ontstaan uit een groep gemotiveerde schoolleiders. De beweging is opgezet om slagkracht te creëren zodat de gezamenlijke ideeën van schoolleiders daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ook is er behoefte aan verbinding op schoolleidersniveau en aan een focus op de rol van de schoolleider in onderwijsvernieuwing. Op dit moment wordt de kar getrokken door een groep van zeventien schoolleiders.

Uitgangspunten

De Schoolleiders voor de Toekomst hebben vastgelegd wat ze ambiëren.

Als Schoolleiders voor de Toekomst willen wij:

✓ leerlingen actief ondersteunen bij het vormgeven van hun leerdoelen en ambities en faciliteren wat zij daarbij nodig hebben;
✓ betekenisvol onderwijs organiseren, met formeel en informeel leren;
✓ de maatschappij in de school halen en het leren van de leerling in de maatschappij organiseren;
✓ begrenzingen wegnemen als dit noodzakelijk is (tussen vakken, klassen, jaarlagen, opleidingen en tussen de school en de samenleving);
✓ ontwikkelen vanuit een ambitie die past bij de school;
✓ openstaan voor verschillende visies, ambities en onderwijsconcepten van scholen;
✓ proactief voorbeelden en ervaringen delen;
✓ de kans én de verantwoordelijkheid nemen om het onderwijs te blijven afstemmen op de maatschappij;
✓ samenwerken met collega’s en scholen in de regio;
✓ actief het maatschappelijk debat voeren over onderwijs;
✓ collega-schoolleiders helpen en ondersteunen bij vragen en dilemma’s in hun eigen scholen;
✓ verandering omarmen als constante.

Wil jij met een schoolleider in gesprek om jouw ideeën te delen? Neem dan contact op met een Schoolleider voor de Toekomst.

Wil jij je aansluiten?

Heb je interesse om je aan te sluiten bij de Schoolleiders voor de Toekomst? Dat kan.

Sluit je aan