Naar het faciliteren van leren

Schoolleiders voor de Toekomst is een groep schoolleiders die de handen ineenslaat om het onderwijs te vernieuwen. Hoe maken we van het voortgezet onderwijs een oefenplaats voor de maatschappij van de toekomst? Wat vraagt dat van jou als schoolleider? En hoe betrek je leerlingen bij dit proces?

Sluit je aan

Schoolleiders voor de Toekomst stelt de volgende zaken centraal:

 • het faciliteren van het leren van leerlingen in plaats van het organiseren van doceren;
 • de school als oefenplaats voor leerlingen voor de maatschappij van vandaag en morgen;
 • leerlingen uitnodigen om richting te geven aan hun eigen toekomst en het met elkaar uitwisselen van wat dat vraagt van jouw rol als schoolleider.

Vanuit deze principes en vanuit hun rol als schoolleider, willen schoolleiders van Schoolleiders voor de Toekomst proactief invloed uitoefenen binnen de sector als het gaat om onderwijsontwikkeling en -vernieuwing. Daarnaast willen de schoolleiders hun eigen professionaliteit vergroten door kennis en ervaring te delen met collega’s. Een van de manieren waarop ze dat doen, is door bij elkaar te komen in de regio en praktische voorbeelden uit hun eigen praktijk te delen met collega’s.

Lees wat Schoolleiders voor de Toekomst tot nu toe heeft gerealiseerd.

Filter Categories
Filter - All
Alles
Materialen
Nieuws
Uncategorized
Vlogs
Voorbeelden

Teach

Read more about motivational teaching and the use of (digital) tools in the classroom.

Learn more

Change

Get tips and new ideas on how to spur innovation in school.
 

Learn more

Organise

View examples of ways to organise and tailor your education to individual students.

Learn more

Exchange

Read more on how to organise school exchanges as a way to share knowledge and experiences.  

Learn more

Agenda

Werksessie met OCW ‘Schoolontwikkeling en het curriculum’

Datum: 3 maart 2021

Tijd: 15.00 - 17.00 uur

Locatie: Online

Ben jij team- of schoolleider in het voortgezet of primair onderwijs en wil jij in gesprek met OCW over schoolontwikkeling in samenhang met het curriculum? Heb je ideeën over hoe of onder welke voorwaarden de ontwikkeling van een nieuw curriculum een vliegwiel kan zijn voor onderwijsinnovatie? Neem dan deel aan de online werksessie ‘Schoolontwikkeling en het curriculum’.

Helaas zit deze werksessie al vol. Je kunt je aanmelden voor de reservelijst door een e-mail te sturen naar svdt@vo-raad.nl. Daarnaast kun je je nog aanmelden voor de werksessie ‘Ons examensysteem: kwaliteit versus flexibiliteit’ op 26 mei. 

Programma

Tijdens deze online werksessie ga je met OCW en andere team- en schoolleiders in gesprek over schoolontwikkeling en het curriculum aan de hand van verschillende vragen. Het ministerie van OCW neemt de inbreng van deelnemers mee in beleidsontwikkeling.

Schoolleiders voor de Toekomst organiseerde in juni en oktober op uitnodiging van het ministerie van OCW werksessies rond de thema’s ‘Ondersteuning van schoolontwikkeling en -innovatie’ en ‘Verschillen tussen scholen en professionalisering van schoolleiders’. Tijdens deze werksessies ontstonden mooie, inhoudelijke discussies.

Opbrengsten

Het ministerie van OCW gebruikt deze sessies om onderwijsbeleid te toetsen en wensen uit het veld op te halen. Je input tijdens een werksessie doet ertoe! Je maakt kennis met beleidsmakers en nieuwe ideeën op de tekentafel van het ministerie. Na afloop krijg je een samenvatting van de werksessie.

Kosten

Deelname aan deze werksessie is kosteloos.

Aanmelden

Helaas zit deze werksessie al vol. Je kunt je aanmelden voor de reservelijst door een e-mail te sturen naar svdt@vo-raad.nl. Daarnaast kun je je nog aanmelden voor de werksessie ‘Ons examensysteem: kwaliteit versus flexibiliteit’ op 26 mei. 

Vragen?

Heb je vragen over deze werksessie? Stuur dan een e-mail naar svdt@vo-raad.nl.

Leiderschapscafé regio oost

Datum: 4 maart 2021

Tijd: 16:00 - 17:30

Locatie: Online via Microsoft Teams

Ben jij team- of schoolleider en wil jij kennis en inspiratie opdoen over leiderschap? Kom dan naar de Regionale Leiderschapscafés van Schoolleiders voor de Toekomst. Elke bijeenkomst staat een ander thema op het gebied van leiderschap centraal. Intervisie en gesprekken met collega-schoolleiders over onderwijsinnovatie in de eigen schoolpraktijk is een vast onderdeel van het programma. Meld je aan

De Leiderschapscafés zijn onderdeel van het programma Voortgezet Leren. 

Doelgroep
Team- en schoolleiders die zichzelf verder willen professionaliseren én van en met collega’s willen leren.

Waar en wanneer?
De Leiderschapscafés vinden plaats op verschillende locaties in regio oost. De eerste vier bijeenkomsten zijn inmiddels geweest, maar je kunt nog naar de volgende bijeenkomsten:

 • Bijeenkomst 5: 4 maart 2021
 • Bijeenkomst 6: 21 juni 2021
 • Bijeenkomst 7: 9 december 2021

Tussen de bijeenkomsten door ontmoeten we elkaar tijdens online koffiemomenten.

Opbrengsten
Tijdens het Leiderschapscafé doe je inspiratie en kennis op over leiderschap. Daarnaast kun je de bijeenkomsten benutten om te sparren over innovatieve ontwikkelingen op je eigen school. Centraal staat van en met elkaar leren.

Programma

Tijdens het online Leiderschapscafé van 4 maart staat onderlinge uitwisseling van tips en ervaringen centraal. Op welke manier kun jij als schoolleider je team in de periode van afstandsonderwijs zo goed mogelijk ondersteunen? Wat werkt goed? En waar kun je nog hulp bij gebruiken? Aan de hand van een werkvorm gaan we met elkaar hierover in gesprek.

Aanmelden
Je kunt je hier aanmelden.

Ervaring van deelnemer
“Een inzicht dat ik uit de inspiratiesessie meeneem is dat je eerst afscheid moet nemen van oude patronen en structuren in de organisatie om ruimte te hebben voor vernieuwing.”

Leiderschapscafé regio west

Datum: 11 maart 2021

Tijd: 16:00 - 19:30

Locatie: Regio west

Ben jij team- of schoolleider en wil jij kennis en inspiratie opdoen over leiderschap? Kom dan naar de Regionale Leiderschapscafés van Schoolleiders voor de Toekomst. Elke bijeenkomst staat een ander thema op het gebied van leiderschap centraal. Intervisie en gesprekken met collega-schoolleiders over onderwijsinnovatie in de eigen schoolpraktijk is een vast onderdeel van het programma. Meld je aan.

De Leiderschapscafés zijn onderdeel van het programma Voortgezet Leren. 

Doelgroep
Team- en schoolleiders die zichzelf verder willen professionaliseren én van en met collega’s willen leren.

Waar en wanneer?
De Leiderschapscafés vinden plaats op verschillende locaties in regio west. De eerste vijf bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden, maar je kunt nog naar de volgende bijeenkomsten:

 • Bijeenkomst 6: 11 maart 2021
 • Bijeenkomst 7: 20 september 2021

Tussen de bijeenkomsten door ontmoeten we elkaar tijdens online koffiemomenten.

Opbrengsten
Tijdens het Leiderschapscafé doe je inspiratie en kennis op over leiderschap. Daarnaast kun je de bijeenkomsten benutten om te sparren over innovatieve ontwikkelingen op je eigen school. Centraal staat van en met elkaar leren.

Programma
16.00 uur: Welkom en kennismaken
16.15 uur: Inspiratiesessie
17.15 uur: Pauze
17.30 uur: Intervisie op basis van casuistiek
19.30 uur: Plenaire afsluiting met maaltijd

Alle bijeenkomsten starten met een inspiratiesessie en hebben een thema waarbij een vraag rondom leiderschap en innovatie centraal staat. De inspiratiesessie is een opmaat naar de intervisie op basis van casuistiek, waarin je je in kleine groepjes buigt over de dilemma’s en casussen van collega-schoolleiders. In korte tijd geef je feedback over welke interventie jij zou toepassen en haal je zelf feedback op over je eigen casus.

Aanmelden
Je kunt je hier aanmelden.

Ervaring van deelnemer
“Een inzicht dat ik uit de inspiratiesessie meeneem is dat je eerst afscheid moet nemen van oude patronen en structuren in de organisatie om ruimte te hebben voor vernieuwing.”

Schoolleiders voor de Toekomst organiseert regelmatig (regionale) uitwisselingen tussen schoolleiders.

Tijdens deze bijeenkomsten gaan schoolleiders in gesprek over onderwijsvernieuwing en hun eigen rol daarin.

Bekijk de agenda

Very Simple Event List

Werksessie met OCW ‘Schoolontwikkeling en het curriculum’

Datum: 3 maart 2021

Tijd: 15.00 - 17.00 uur

Locatie: Online

Ben jij team- of schoolleider in het voortgezet of primair onderwijs en wil jij in gesprek met OCW over schoolontwikkeling in samenhang met het curriculum? Heb je ideeën over hoe of onder welke voorwaarden de ontwikkeling van een nieuw curriculum een vliegwiel kan zijn voor onderwijsinnovatie? Neem dan deel aan de online werksessie ‘Schoolontwikkeling en het curriculum’.

Helaas zit deze werksessie al vol. Je kunt je aanmelden voor de reservelijst door een e-mail te sturen naar svdt@vo-raad.nl. Daarnaast kun je je nog aanmelden voor de werksessie ‘Ons examensysteem: kwaliteit versus flexibiliteit’ op 26 mei. 

Programma

Tijdens deze online werksessie ga je met OCW en andere team- en schoolleiders in gesprek over schoolontwikkeling en het curriculum aan de hand van verschillende vragen. Het ministerie van OCW neemt de inbreng van deelnemers mee in beleidsontwikkeling.

Schoolleiders voor de Toekomst organiseerde in juni en oktober op uitnodiging van het ministerie van OCW werksessies rond de thema’s ‘Ondersteuning van schoolontwikkeling en -innovatie’ en ‘Verschillen tussen scholen en professionalisering van schoolleiders’. Tijdens deze werksessies ontstonden mooie, inhoudelijke discussies.

Opbrengsten

Het ministerie van OCW gebruikt deze sessies om onderwijsbeleid te toetsen en wensen uit het veld op te halen. Je input tijdens een werksessie doet ertoe! Je maakt kennis met beleidsmakers en nieuwe ideeën op de tekentafel van het ministerie. Na afloop krijg je een samenvatting van de werksessie.

Kosten

Deelname aan deze werksessie is kosteloos.

Aanmelden

Helaas zit deze werksessie al vol. Je kunt je aanmelden voor de reservelijst door een e-mail te sturen naar svdt@vo-raad.nl. Daarnaast kun je je nog aanmelden voor de werksessie ‘Ons examensysteem: kwaliteit versus flexibiliteit’ op 26 mei. 

Vragen?

Heb je vragen over deze werksessie? Stuur dan een e-mail naar svdt@vo-raad.nl.

Leiderschapscafé regio oost

Datum: 4 maart 2021

Tijd: 16:00 - 17:30

Locatie: Online via Microsoft Teams

Ben jij team- of schoolleider en wil jij kennis en inspiratie opdoen over leiderschap? Kom dan naar de Regionale Leiderschapscafés van Schoolleiders voor de Toekomst. Elke bijeenkomst staat een ander thema op het gebied van leiderschap centraal. Intervisie en gesprekken met collega-schoolleiders over onderwijsinnovatie in de eigen schoolpraktijk is een vast onderdeel van het programma. Meld je aan

De Leiderschapscafés zijn onderdeel van het programma Voortgezet Leren. 

Doelgroep
Team- en schoolleiders die zichzelf verder willen professionaliseren én van en met collega’s willen leren.

Waar en wanneer?
De Leiderschapscafés vinden plaats op verschillende locaties in regio oost. De eerste vier bijeenkomsten zijn inmiddels geweest, maar je kunt nog naar de volgende bijeenkomsten:

 • Bijeenkomst 5: 4 maart 2021
 • Bijeenkomst 6: 21 juni 2021
 • Bijeenkomst 7: 9 december 2021

Tussen de bijeenkomsten door ontmoeten we elkaar tijdens online koffiemomenten.

Opbrengsten
Tijdens het Leiderschapscafé doe je inspiratie en kennis op over leiderschap. Daarnaast kun je de bijeenkomsten benutten om te sparren over innovatieve ontwikkelingen op je eigen school. Centraal staat van en met elkaar leren.

Programma

Tijdens het online Leiderschapscafé van 4 maart staat onderlinge uitwisseling van tips en ervaringen centraal. Op welke manier kun jij als schoolleider je team in de periode van afstandsonderwijs zo goed mogelijk ondersteunen? Wat werkt goed? En waar kun je nog hulp bij gebruiken? Aan de hand van een werkvorm gaan we met elkaar hierover in gesprek.

Aanmelden
Je kunt je hier aanmelden.

Ervaring van deelnemer
“Een inzicht dat ik uit de inspiratiesessie meeneem is dat je eerst afscheid moet nemen van oude patronen en structuren in de organisatie om ruimte te hebben voor vernieuwing.”

Upcoming events

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ut ex sed erat porta tristique in in sem. Morbi sit amet leo massa. Aenean aliquam dolor odio. Cras neque ex, hendrerit et vulputate.

View all events

Deze websites maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.