Naar het faciliteren van leren

Schoolleiders voor de Toekomst is een groep schoolleiders die de handen ineenslaat om het onderwijs te vernieuwen. Hoe maken we van het voortgezet onderwijs een oefenplaats voor de maatschappij van de toekomst? Wat vraagt dat van jou als schoolleider? En hoe betrek je leerlingen bij dit proces?

SLUIT JE AAN

 

Schoolleiders voor de Toekomst stelt de volgende zaken centraal:

  • het faciliteren van het leren van leerlingen in plaats van het organiseren van doceren;
  • de school als oefenplaats voor leerlingen voor de maatschappij van vandaag en morgen;
  • leerlingen uitnodigen om richting te geven aan hun eigen toekomst en het met elkaar uitwisselen van wat dat vraagt van jouw rol als schoolleider.

Vanuit deze principes en vanuit hun rol als schoolleider, willen schoolleiders van Schoolleiders voor de Toekomst proactief invloed uitoefenen binnen de sector als het gaat om onderwijsontwikkeling en -vernieuwing. Daarnaast willen de schoolleiders hun eigen professionaliteit vergroten door kennis en ervaring te delen met collega’s. Een van de manieren waarop ze dat doen, is door bij elkaar te komen in de regio en praktische voorbeelden uit hun eigen praktijk te delen met collega’s.

Lees wat Schoolleiders voor de Toekomst tot nu toe heeft gerealiseerd.

Praktijk

Filter Categories
Filter - All
Alles
Materialen
Nieuws
Uncategorized
Vlogs
Voorbeelden

Teach

Read more about motivational teaching and the use of (digital) tools in the classroom.

Learn more

Change

Get tips and new ideas on how to spur innovation in school.
 

Learn more

Organise

View examples of ways to organise and tailor your education to individual students.

Learn more

Exchange

Read more on how to organise school exchanges as a way to share knowledge and experiences.  

Learn more

Agenda

Werksessie Denk mee met OCW

Datum: 5 april 2023
Tijd: 16:00 - 19:00
Locatie: Ministerie van OCW, Rijnstraat 50, Den Haag (naast station Den Haag Centraal)

Op woensdag 5 april organiseert Schoolleiders voor de Toekomst weer een werksessie bij OCW. We organiseren deze sessies voor het derde achtereenvolgende jaar omdat we het belangrijk vinden dat schoolleiders en ambtenaren samen in gesprek kunnen gaan over actuele beleidsthema’s in het onderwijs.

Programma

Deze keer maken we een combinatie met het initiatief Denk mee met OCW voor schoolleiders en leraren. De middag start om 16:00 uur (inloop vanaf 15.45 uur) met een keynote over het lerarentekort, waarna er twee gespreksrondes zijn. Tijdens een gespreksronde sluit je aan bij een tafel met een onderwerp waar jouw interesse naar uit gaat. Denk aan: anders organiseren met andere onderwijsconcepten, anders organiseren t.g.v. van het lerarentekort, effectief gebruik van onderwijstijd en het nieuwe programma Ontwikkelkracht als duurzame ondersteuningsstructuur voor schoolontwikkeling. Aan elke tafel zitten een of meerdere experts van het ministerie.

De middag eindigt om 19:00 uur en er wordt gezorgd voor soep en een broodje.

Opbrengsten

Het ministerie van OCW gebruikt deze sessies om onderwijsbeleid te toetsen en wensen uit het veld op te halen. Je input tijdens een werksessie doet ertoe! Je maakt kennis met beleidsmakers en nieuwe ideeën op de tekentafel van het ministerie. Het ministerie van OCW neemt de inbreng van deelnemers mee in beleidsontwikkeling.

Kosten

Deelname aan deze werksessie is kosteloos.

Aanmelden

Ben je schoolleider in het po en vo en wil je meepraten en meedenken? Geef je dan nu hier op.

Vragen?

Heb je vragen over deze werksessie? Stuur dan een e-mail naar svdt@vo-raad.nl.

De werksessies zijn een gezamenlijk initiatief van Schoolleiders voor de Toekomst en het ministerie van OCW. 

Leiderschapscafé peer tutoring, Nijmegen

Datum: 18 april 2023
Tijd: 16:00 - 19:30
Locatie: Montessori College Nijmegen

Welkom bij het Leiderschapscafé Nijmegen!

Dinsdag 18 april zijn we met Schoolleiders voor de Toekomst te gast op het Montessori College in Nijmegen. We gaan deze middag met elkaar in gesprek over peer tutoring: hoe kun je tutoring door medeleerlingen inzetten en organiseren op school? Aan wat voor grotere doelen draagt peer tutoring bij? En wat vraagt deze vorm van onderwijs van docenten en OOP?

Tijdens het Leiderschapscafé is er veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over hoe peer tutoring vorm kan krijgen.

Over de sprekers

Docent Paul van Hemert, een aantal leerlingen van het Montessori College Nijmegen en Sander Bos van shs (studenten helpen scholieren) vertellen samen over hoe peer tutoring is opgezet op het Montessori College Nijmegen. De school maakte hierover dit filmpje voor leerlingen.

Renske Dijkstra van het Expertisepunt LOB zal aan de hand van onderzoek toelichten hoe scholen door LOB en peer tutoring een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het lerarentekort. Ook reflecteren we samen met Berni Drop, rector-bestuurder van het Montessori College Nijmegen, op de vraag wat peer tutoring al dan niet kan betekenen voor andere vraagstukken in het vo, zoals kansen(on)gelijkheid.

We nodigen je van harte uit om langs te komen in Nijmegen. Neem zeker ook een aantal (bovenbouw)leerlingen mee naar dit leiderschapscafé. Meld je nu aan!

Voor wie?

We organiseren dit café voor alle team- en schoolleiders die willen werken aan het inzetten van peer tutoring binnen het onderwijs. We nodigen ook alle team- en schoolleiders uit één of twee bovenbouwleerlingen mee te nemen! Geef bij het aanmelden aan of en hoeveel leerlingen je meeneemt.

Waar en wanneer?

Dinsdag 18 april, van 16.00-19.30 uur bij het Montessori College in Nijmegen, inclusief maaltijd.

Opbrengsten

Centraal tijdens deze middag staat het ‘van en met elkaar leren’. Door de uitwisseling heb je na deze sessie ideeën voor een volgende stap in het inzetten van peer tutoring binnen jouw eigen schoolcontext.

Programma

15.30 uur: inloop met koffie en thee
16.00 uur: Expertisepunt LOB vertelt over het belang van peer tutoring in relatie tot loopbaanoriëntatie
16.30 uur: docent Paul van Hemert, een aantal leerlingen van het Montessori College Nijmegen en Sander van shs (studenten helpen scholieren) vertellen over de peer tutoring op het Montessori College Nijmegen
17.00 uur: pauze
17.15 uur: reflectie met Berni Drop over peer tutoring als mogelijke inzet voor het aanpakken van grotere vraagstukken
17.30 uur: verdieping via rondetafelgesprekken
18.00 uur: van praten naar doen: tijd voor concrete plannen!
18.30 uur: delen van de opbrengsten en inzichten
18.45 uur: gezamenlijke afsluiting met maaltijd

Aanmelden

Je kunt je hier aanmelden.

De Leiderschapscafés zijn een samenwerking tussen Schoolleiders voor de Toekomst en het programma Voortgezet Leren.

Organiseer een bijeenkomst samen met Schoolleiders voor de Toekomst!

Datum: 1 mei 2023
Gehele dag evenement
Locatie: Waar jij wilt!

Wil jij graag een bijeenkomst organiseren? En zou je dit graag doen in samenwerking met Schoolleiders voor de Toekomst?

Dat kan! Vul dit interesseformulier in en laat ons weten wat jouw ideeën zijn. Wij nemen vervolgens contact met je op voor een vrijblijvend gesprek.

Very Simple Event List

Werksessie Denk mee met OCW

Datum: 5 april 2023
Tijd: 16:00 - 19:00
Locatie: Ministerie van OCW, Rijnstraat 50, Den Haag (naast station Den Haag Centraal)

Op woensdag 5 april organiseert Schoolleiders voor de Toekomst weer een werksessie bij OCW. We organiseren deze sessies voor het derde achtereenvolgende jaar omdat we het belangrijk vinden dat schoolleiders en ambtenaren samen in gesprek kunnen gaan over actuele beleidsthema’s in het onderwijs.

Programma

Deze keer maken we een combinatie met het initiatief Denk mee met OCW voor schoolleiders en leraren. De middag start om 16:00 uur (inloop vanaf 15.45 uur) met een keynote over het lerarentekort, waarna er twee gespreksrondes zijn. Tijdens een gespreksronde sluit je aan bij een tafel met een onderwerp waar jouw interesse naar uit gaat. Denk aan: anders organiseren met andere onderwijsconcepten, anders organiseren t.g.v. van het lerarentekort, effectief gebruik van onderwijstijd en het nieuwe programma Ontwikkelkracht als duurzame ondersteuningsstructuur voor schoolontwikkeling. Aan elke tafel zitten een of meerdere experts van het ministerie.

De middag eindigt om 19:00 uur en er wordt gezorgd voor soep en een broodje.

Opbrengsten

Het ministerie van OCW gebruikt deze sessies om onderwijsbeleid te toetsen en wensen uit het veld op te halen. Je input tijdens een werksessie doet ertoe! Je maakt kennis met beleidsmakers en nieuwe ideeën op de tekentafel van het ministerie. Het ministerie van OCW neemt de inbreng van deelnemers mee in beleidsontwikkeling.

Kosten

Deelname aan deze werksessie is kosteloos.

Aanmelden

Ben je schoolleider in het po en vo en wil je meepraten en meedenken? Geef je dan nu hier op.

Vragen?

Heb je vragen over deze werksessie? Stuur dan een e-mail naar svdt@vo-raad.nl.

De werksessies zijn een gezamenlijk initiatief van Schoolleiders voor de Toekomst en het ministerie van OCW. 

Leiderschapscafé peer tutoring, Nijmegen

Datum: 18 april 2023
Tijd: 16:00 - 19:30
Locatie: Montessori College Nijmegen

Welkom bij het Leiderschapscafé Nijmegen!

Dinsdag 18 april zijn we met Schoolleiders voor de Toekomst te gast op het Montessori College in Nijmegen. We gaan deze middag met elkaar in gesprek over peer tutoring: hoe kun je tutoring door medeleerlingen inzetten en organiseren op school? Aan wat voor grotere doelen draagt peer tutoring bij? En wat vraagt deze vorm van onderwijs van docenten en OOP?

Tijdens het Leiderschapscafé is er veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over hoe peer tutoring vorm kan krijgen.

Over de sprekers

Docent Paul van Hemert, een aantal leerlingen van het Montessori College Nijmegen en Sander Bos van shs (studenten helpen scholieren) vertellen samen over hoe peer tutoring is opgezet op het Montessori College Nijmegen. De school maakte hierover dit filmpje voor leerlingen.

Renske Dijkstra van het Expertisepunt LOB zal aan de hand van onderzoek toelichten hoe scholen door LOB en peer tutoring een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het lerarentekort. Ook reflecteren we samen met Berni Drop, rector-bestuurder van het Montessori College Nijmegen, op de vraag wat peer tutoring al dan niet kan betekenen voor andere vraagstukken in het vo, zoals kansen(on)gelijkheid.

We nodigen je van harte uit om langs te komen in Nijmegen. Neem zeker ook een aantal (bovenbouw)leerlingen mee naar dit leiderschapscafé. Meld je nu aan!

Voor wie?

We organiseren dit café voor alle team- en schoolleiders die willen werken aan het inzetten van peer tutoring binnen het onderwijs. We nodigen ook alle team- en schoolleiders uit één of twee bovenbouwleerlingen mee te nemen! Geef bij het aanmelden aan of en hoeveel leerlingen je meeneemt.

Waar en wanneer?

Dinsdag 18 april, van 16.00-19.30 uur bij het Montessori College in Nijmegen, inclusief maaltijd.

Opbrengsten

Centraal tijdens deze middag staat het ‘van en met elkaar leren’. Door de uitwisseling heb je na deze sessie ideeën voor een volgende stap in het inzetten van peer tutoring binnen jouw eigen schoolcontext.

Programma

15.30 uur: inloop met koffie en thee
16.00 uur: Expertisepunt LOB vertelt over het belang van peer tutoring in relatie tot loopbaanoriëntatie
16.30 uur: docent Paul van Hemert, een aantal leerlingen van het Montessori College Nijmegen en Sander van shs (studenten helpen scholieren) vertellen over de peer tutoring op het Montessori College Nijmegen
17.00 uur: pauze
17.15 uur: reflectie met Berni Drop over peer tutoring als mogelijke inzet voor het aanpakken van grotere vraagstukken
17.30 uur: verdieping via rondetafelgesprekken
18.00 uur: van praten naar doen: tijd voor concrete plannen!
18.30 uur: delen van de opbrengsten en inzichten
18.45 uur: gezamenlijke afsluiting met maaltijd

Aanmelden

Je kunt je hier aanmelden.

De Leiderschapscafés zijn een samenwerking tussen Schoolleiders voor de Toekomst en het programma Voortgezet Leren.

Upcoming events

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ut ex sed erat porta tristique in in sem. Morbi sit amet leo massa. Aenean aliquam dolor odio. Cras neque ex, hendrerit et vulputate.

View all events