Naar het faciliteren van leren

Richting geven aan vernieuwing in je school. Van het voortgezet onderwijs een oefenplaats maken voor het leven van vandaag en morgen. Wat vraagt dat van schoolleiders? En hoe betrek je leerlingen?

Lees meer

Schoolleiders voor de Toekomst is een groep schoolleiders die de handen ineenslaat om het onderwijs te vernieuwen. De beweging is in 2016 ontstaan en bestaat inmiddels uit meer dan honderd schoolleiders. Iedere schoolleider die zich Schoolleider voor de Toekomst voelt en de missie onderschrijft kan zich aansluiten bij de beweging.

Filter Categories
Filter - All
Alles
Materialen
Nieuws
Uncategorized
Vlogs
Voorbeelden

Teach

Read more about motivational teaching and the use of (digital) tools in the classroom.

Learn more

Change

Get tips and new ideas on how to spur innovation in school.
 

Learn more

Organise

View examples of ways to organise and tailor your education to individual students.

Learn more

Exchange

Read more on how to organise school exchanges as a way to share knowledge and experiences.  

Learn more

Werkconferentie ‘Leerlingen betrekken bij het verbeteren van jouw onderwijs’

Datum: 21 maart 2019

Tijd: 13.45 - 18.00

Locatie: Cals College, Nieuwegein

Werkconferentie ‘Leerlingen betrekken bij het verbeteren van jouw onderwijs’

Op 21 maart 2019 organiseert Schoolleiders voor de Toekomst de werkconferentie ‘Leerlingen betrekken bij het verbeteren van jouw onderwijs’. Tijdens de werkconferentie krijg je antwoord op de vraag waarom het belangrijk is om leerlingen te betrekken als je aan de slag gaat met eigentijds onderwijs op jouw school. Daarnaast doe je concrete ideeën op over hoe je leerlingen betrekt bij lesbezoeken en hoe zij hierbij feedback kunnen geven aan leraren. Kom ook te weten hoe de leerlingen het eigenaarschap van leren ervaren op jouw school en hoor op welke manier leerlingen op andere scholen betrokken worden bij de schoolorganisatie.

Gedurende elke workshop wissel je ervaringen uit met andere scholen om vervolgens met een leerling en leraar een actieplan op te stellen. Door deel te nemen aan de workshops ga je met praktische voorbeelden en handvatten naar huis.

Voor wie
Schoolleiders, leraren en leerlingen.

Programma
13.45-14.00      Inloop
14.00-14.15      Welkomstwoord
14.15-14.35      Keynote Henk Tameling – Coornhert Lyceum
14.45-15.45      Workshop ronde 1
15.45-16.00      Pauze
16.00-17.00      Workshopronde 2
17.00-17.15      Afsluiting
17.15-18.00      Diner

Welkomstwoord
Schoolleiders voor de Toekomst Bert Oosting – directeur OSG Sevenwolden

Keynote door Henk Tameling
Henk laat in vogelvlucht zien welke vormen van betrokkenheid bij onderwijsontwikkeling hij als leerling, leraar en schoolleider de afgelopen veertig jaar heeft meegemaakt en hoe hij deze heeft ervaren. Hij vertelt over zijn eigen ervaringen, maar is ook benieuwd naar jouw ervaringen. Henk sluit af met een paar valkuilen.

Henk Tameling begon in de jaren zestig als HBS-leerling in Groningen. In de jaren tachtig en negentig was hij docent Nederlands in Friesland. Zijn loopbaan in het voortgezet onderwijs eindige als rector in augustus 2018 op een school in Noord-Holland

Workshop ronde 1
Workshop 1 – ‘Maar waarom dan?’ door Rianne de Groot
Rianne de Groot van De Nieuwste School gaat in op de ‘waarom-vraag’ van het betrekken van leerlingen: “We willen graag dat de leerling centraal staat, maar we vergeten wel eens waarom we dit ook alweer willen en hoe we dit kunnen vormgeven.” Tijdens de workshop ga je samen met leerlingen, leraren en schoolleiders aan de slag met de ‘waarom-vraag’ door gebruik te maken van de ‘five times why’ methode van Sakichi Toyoda. Ook maak je een aanzet tot een plan van aanpak om dit vorm te geven in je eigen school.

Workshop 2 – ‘Lessen in je les’ door Mirjam Heller
Mirjam Heller van het Cals College vertelt over de lesbezoeken op hun school. De leerlingen worden namelijk actief betrokken bij deze lesbezoeken en gebruiken hierbij een observatie-instrument. Tijdens de workshop ontdek je hoe deze ontwikkeling is ontstaan en wat het de school oplevert. Als deelnemer word je uitgenodigd om mee te denken over de doorontwikkeling en kun je een vertaalslag maken naar je eigen onderwijspraktijk.

Workshop ronde 2
Workshop 1 – ‘We Own The School – spel over eigenaarschap’ door Freek Wevers
Tijdens deze workshop spelen leerling, leraar en schoolleider samen met een andere school het bordspel We Own The School. Het spel is een werkvorm om met elkaar in gesprek te gaan over ‘eigenaarschap van leren’. Hoe wordt dit op dit moment ervaren? En wat zou in de toekomst wenselijk zijn? Aan het eind van de workshop maak je een aanzet tot een plan van aanpak voor je eigen school. De workshop wordt verzorgd door Freek Wevers, een van de initiatiefnemers van het spel.

Workshop 2 – ‘Leren door ontmoeting’ door Berni Drop
Op het Montessori College in Nijmegen voeren ze regelmatig een actieve dialoog tussen leerlingen, docenten, ouders en medewerkers. Twee leerlingen van deze school vertellen samen met hun leraar en schoolleider Berni Drop wat deze dialoog hen oplevert, waar ze blij van worden en wat de uitdagingen zijn. Na deze introductie word je uitgenodigd om met andere scholen in gesprek te gaan en maak je met je eigen school een aanzet tot een plan van aanpak.

Deelname
Het actief betrekken van leerlingen is een belangrijk onderdeel van het programma. We vragen je daarom om minimaal één leerling mee te nemen. Wil je daarnaast graag een leraar meenemen? Dit kan natuurlijk ook. In verband met de capaciteit is er een maximum van 4 deelnemers per school. Wil je toch graag met meer komen? Mail dan naar info@schoolinfo.nl.

Workshop ‘Creëer ruimte om te innoveren’ op VO-congres

Datum: 28 maart 2019

Locatie: NBC, Nieuwegein

Workshop ‘Creëer ruimte om te innoveren’ op VO-congres

Wil je gaan innoveren in jouw school? Maar ontbreekt ruimte in je hoofd om te durven innoveren, ruimte in tijd om te kunnen innoveren en ruimte in je organisatie om de innovatie te delen? Op het VO-congres op 28 maart geeft Schoolleiders voor de Toekomst de workshop ‘Creëer ruimte om te innoveren’.

In deze workshop laten de schoolleiding, experts (docenten) en leerlingen van De Nieuwste School zien welk vliegwieleffect er ontstaat wanneer je deze ruimte creëert. Daarnaast worden er stellingen met elkaar besproken. Deze stellingen hebben te maken met een van de pijlers van Schoolleiders voor de Toekomst: ‘Hoe bewegen we van het organiseren van doceren naar het faciliteren van leren?’

De workshop gaat in op de rol van de schoolleider in het creëren van ruimte:

  • Het vertrouwen dat je hebt in de expertise van experts (docenten). Door dit vertrouwen ontstaat durf om te innoveren.
  • De zoektocht die je met elkaar hebt in het vinden van tijd: AOS Onderzoek, LOF, tijd op school en inzet professionalisering.
  • De ruimte die je structureel claimt in de organisatie om met elkaar samen te werken en met elkaar te delen: onderwijsateliers, onderzoeksproeverij.

Workshopleider: Schoolleider voor de Toekomst Caecile van Gorp

Wil je erbij zijn? Meld je dan aan voor het VO-congres.

Leiderschapscafés

Start datum: 1 mei 2019

Eind datum: 20 juli 2019

Leiderschapscafés

Schoolleiders voor de Toekomst start in het voorjaar van 2019 op regionaal niveau met leiderschapscafés, waarin schoolleiders op basis van intervisie met elkaar in gesprek gaan over leiderschapsontwikkeling. Tijdens deze gesprekken bespreken jullie als schoolleiders de uitdagingen en kansen in de richting van het faciliteren van leren, om zo elkaar te inspireren en verder te helpen.

Agenda

Schoolleiders voor de Toekomst organiseert regelmatig (regionale) uitwisselingen tussen schoolleiders.

Tijdens deze bijeenkomsten gaan schoolleiders én leerlingen in gesprek over onderwijsvernieuwing en hun eigen rol daarin.

Bekijk de agenda

Very Simple Event List

Werkconferentie ‘Leerlingen betrekken bij het verbeteren van jouw onderwijs’

Datum: 21 maart 2019

Tijd: 13.45 - 18.00

Locatie: Cals College, Nieuwegein

Werkconferentie ‘Leerlingen betrekken bij het verbeteren van jouw onderwijs’

Op 21 maart 2019 organiseert Schoolleiders voor de Toekomst de werkconferentie ‘Leerlingen betrekken bij het verbeteren van jouw onderwijs’. Tijdens de werkconferentie krijg je antwoord op de vraag waarom het belangrijk is om leerlingen te betrekken als je aan de slag gaat met eigentijds onderwijs op jouw school. Daarnaast doe je concrete ideeën op over hoe je leerlingen betrekt bij lesbezoeken en hoe zij hierbij feedback kunnen geven aan leraren. Kom ook te weten hoe de leerlingen het eigenaarschap van leren ervaren op jouw school en hoor op welke manier leerlingen op andere scholen betrokken worden bij de schoolorganisatie.

Gedurende elke workshop wissel je ervaringen uit met andere scholen om vervolgens met een leerling en leraar een actieplan op te stellen. Door deel te nemen aan de workshops ga je met praktische voorbeelden en handvatten naar huis.

Voor wie
Schoolleiders, leraren en leerlingen.

Programma
13.45-14.00      Inloop
14.00-14.15      Welkomstwoord
14.15-14.35      Keynote Henk Tameling – Coornhert Lyceum
14.45-15.45      Workshop ronde 1
15.45-16.00      Pauze
16.00-17.00      Workshopronde 2
17.00-17.15      Afsluiting
17.15-18.00      Diner

Welkomstwoord
Schoolleiders voor de Toekomst Bert Oosting – directeur OSG Sevenwolden

Keynote door Henk Tameling
Henk laat in vogelvlucht zien welke vormen van betrokkenheid bij onderwijsontwikkeling hij als leerling, leraar en schoolleider de afgelopen veertig jaar heeft meegemaakt en hoe hij deze heeft ervaren. Hij vertelt over zijn eigen ervaringen, maar is ook benieuwd naar jouw ervaringen. Henk sluit af met een paar valkuilen.

Henk Tameling begon in de jaren zestig als HBS-leerling in Groningen. In de jaren tachtig en negentig was hij docent Nederlands in Friesland. Zijn loopbaan in het voortgezet onderwijs eindige als rector in augustus 2018 op een school in Noord-Holland

Workshop ronde 1
Workshop 1 – ‘Maar waarom dan?’ door Rianne de Groot
Rianne de Groot van De Nieuwste School gaat in op de ‘waarom-vraag’ van het betrekken van leerlingen: “We willen graag dat de leerling centraal staat, maar we vergeten wel eens waarom we dit ook alweer willen en hoe we dit kunnen vormgeven.” Tijdens de workshop ga je samen met leerlingen, leraren en schoolleiders aan de slag met de ‘waarom-vraag’ door gebruik te maken van de ‘five times why’ methode van Sakichi Toyoda. Ook maak je een aanzet tot een plan van aanpak om dit vorm te geven in je eigen school.

Workshop 2 – ‘Lessen in je les’ door Mirjam Heller
Mirjam Heller van het Cals College vertelt over de lesbezoeken op hun school. De leerlingen worden namelijk actief betrokken bij deze lesbezoeken en gebruiken hierbij een observatie-instrument. Tijdens de workshop ontdek je hoe deze ontwikkeling is ontstaan en wat het de school oplevert. Als deelnemer word je uitgenodigd om mee te denken over de doorontwikkeling en kun je een vertaalslag maken naar je eigen onderwijspraktijk.

Workshop ronde 2
Workshop 1 – ‘We Own The School – spel over eigenaarschap’ door Freek Wevers
Tijdens deze workshop spelen leerling, leraar en schoolleider samen met een andere school het bordspel We Own The School. Het spel is een werkvorm om met elkaar in gesprek te gaan over ‘eigenaarschap van leren’. Hoe wordt dit op dit moment ervaren? En wat zou in de toekomst wenselijk zijn? Aan het eind van de workshop maak je een aanzet tot een plan van aanpak voor je eigen school. De workshop wordt verzorgd door Freek Wevers, een van de initiatiefnemers van het spel.

Workshop 2 – ‘Leren door ontmoeting’ door Berni Drop
Op het Montessori College in Nijmegen voeren ze regelmatig een actieve dialoog tussen leerlingen, docenten, ouders en medewerkers. Twee leerlingen van deze school vertellen samen met hun leraar en schoolleider Berni Drop wat deze dialoog hen oplevert, waar ze blij van worden en wat de uitdagingen zijn. Na deze introductie word je uitgenodigd om met andere scholen in gesprek te gaan en maak je met je eigen school een aanzet tot een plan van aanpak.

Deelname
Het actief betrekken van leerlingen is een belangrijk onderdeel van het programma. We vragen je daarom om minimaal één leerling mee te nemen. Wil je daarnaast graag een leraar meenemen? Dit kan natuurlijk ook. In verband met de capaciteit is er een maximum van 4 deelnemers per school. Wil je toch graag met meer komen? Mail dan naar info@schoolinfo.nl.

Workshop ‘Creëer ruimte om te innoveren’ op VO-congres

Datum: 28 maart 2019

Locatie: NBC, Nieuwegein

Workshop ‘Creëer ruimte om te innoveren’ op VO-congres

Wil je gaan innoveren in jouw school? Maar ontbreekt ruimte in je hoofd om te durven innoveren, ruimte in tijd om te kunnen innoveren en ruimte in je organisatie om de innovatie te delen? Op het VO-congres op 28 maart geeft Schoolleiders voor de Toekomst de workshop ‘Creëer ruimte om te innoveren’.

In deze workshop laten de schoolleiding, experts (docenten) en leerlingen van De Nieuwste School zien welk vliegwieleffect er ontstaat wanneer je deze ruimte creëert. Daarnaast worden er stellingen met elkaar besproken. Deze stellingen hebben te maken met een van de pijlers van Schoolleiders voor de Toekomst: ‘Hoe bewegen we van het organiseren van doceren naar het faciliteren van leren?’

De workshop gaat in op de rol van de schoolleider in het creëren van ruimte:

  • Het vertrouwen dat je hebt in de expertise van experts (docenten). Door dit vertrouwen ontstaat durf om te innoveren.
  • De zoektocht die je met elkaar hebt in het vinden van tijd: AOS Onderzoek, LOF, tijd op school en inzet professionalisering.
  • De ruimte die je structureel claimt in de organisatie om met elkaar samen te werken en met elkaar te delen: onderwijsateliers, onderzoeksproeverij.

Workshopleider: Schoolleider voor de Toekomst Caecile van Gorp

Wil je erbij zijn? Meld je dan aan voor het VO-congres.

Leiderschapscafés

Start datum: 1 mei 2019

Eind datum: 20 juli 2019

Leiderschapscafés

Schoolleiders voor de Toekomst start in het voorjaar van 2019 op regionaal niveau met leiderschapscafés, waarin schoolleiders op basis van intervisie met elkaar in gesprek gaan over leiderschapsontwikkeling. Tijdens deze gesprekken bespreken jullie als schoolleiders de uitdagingen en kansen in de richting van het faciliteren van leren, om zo elkaar te inspireren en verder te helpen.

Upcoming events

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ut ex sed erat porta tristique in in sem. Morbi sit amet leo massa. Aenean aliquam dolor odio. Cras neque ex, hendrerit et vulputate.

View all events

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.