Naar het faciliteren van leren

Schoolleiders voor de Toekomst is een groep schoolleiders die de handen ineenslaat om het onderwijs te vernieuwen. Hoe maken we van het voortgezet onderwijs een oefenplaats voor de maatschappij van de toekomst? Wat vraagt dat van jou als schoolleider? En hoe betrek je leerlingen bij dit proces?

SLUIT JE AAN

 

Schoolleiders voor de Toekomst stelt de volgende zaken centraal:

  • het faciliteren van het leren van leerlingen in plaats van het organiseren van doceren;
  • de school als oefenplaats voor leerlingen voor de maatschappij van vandaag en morgen;
  • leerlingen uitnodigen om richting te geven aan hun eigen toekomst en het met elkaar uitwisselen van wat dat vraagt van jouw rol als schoolleider.

Vanuit deze principes en vanuit hun rol als schoolleider, willen schoolleiders van Schoolleiders voor de Toekomst proactief invloed uitoefenen binnen de sector als het gaat om onderwijsontwikkeling en -vernieuwing. Daarnaast willen de schoolleiders hun eigen professionaliteit vergroten door kennis en ervaring te delen met collega’s. Een van de manieren waarop ze dat doen, is door bij elkaar te komen in de regio en praktische voorbeelden uit hun eigen praktijk te delen met collega’s.

Lees wat Schoolleiders voor de Toekomst tot nu toe heeft gerealiseerd.

Praktijk

Filter Categories
Filter - All
Alles
Materialen
Nieuws
Uncategorized
Vlogs
Voorbeelden

Teach

Read more about motivational teaching and the use of (digital) tools in the classroom.

Learn more

Change

Get tips and new ideas on how to spur innovation in school.
 

Learn more

Organise

View examples of ways to organise and tailor your education to individual students.

Learn more

Exchange

Read more on how to organise school exchanges as a way to share knowledge and experiences.  

Learn more

Agenda

In gesprek met Henk Hagoort over anders organiseren in de regio

Datum: 4 oktober 2022

Tijd: 09:30 - 11:00 uur

Locatie: Online

Hoe kan de regio helpen bij het anders organiseren van ons onderwijs? Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad, gaat hierover online in gesprek met Harald Wiggers en Guus Daanen.

De meeste scholen organiseren primair het doceren. In slechts mindere mate faciliteren zij het leren van leerlingen en studenten. Wat zijn de kansen en mogelijkheden om meer vanuit aandacht dan vanuit aanbod aantrekkelijker en eigentijdser onderwijs te bieden? Hoe creëren we samen een ecosysteem waarin leren en ontwikkelen van leerlingen en studenten centraal staat?

We spreken met Henk Hagoort over de kansen, ruimte en mogelijkheden die ontstaan door de behoefte en expertise in de regio te inventariseren, inzichtelijk te maken en te ontsluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan mogelijke oplossingen voor het lerarentekort. De regio als klaslokaal, dus.

Voor wie?

Iedereen die dat wil, kan erbij zijn. Meld je nu aan!

Waar en wanneer?

Dinsdag 4 oktober, van 09.30 tot 11.00 uur. Het gesprek vindt online plaats.

Wat levert het op?

Inzichten en kansen met betrekking tot het faciliteren van leren en het anders organiseren van leren en ontwikkelen. Met de binnenkort te verschijnen routekaart ‘Regio als klaslokaal’ van Schoolleiders voor de Toekomst ben je als schoolleider zelf in staat om een eigen good practice te ontwikkelen in co-creatie met je team en leerlingen en studenten. Samen bouwen we aan een sterke regio.

Programma

Het gesprek van Henk Hagoort met Harald Wiggers en Guus Daanen vindt plaats gedurende het eerste half uur van deze sessie. Daarna gaat het gesprek interactief verder en kunnen ook overige deelnemers reageren.

Over de spreker(s)

Harald Wiggers (Harald Wiggers Onderwijsinnovatie & Transitie) zet zich als ex-schoolleider en zelfstandig ondernemer landelijk in voor de missie van Schoolleiders voor de Toekomst: ‘De omslag maken van het organiseren van het doceren naar het faciliteren van het leren van kinderen’. In de regio doet hij dat vanuit het perspectief dat alle expertise in de regio ingezet kan worden om wonenden, werkenden en lerenden een leven lang te laten ontwikkelen, op basis van de eigen behoefte en die van de samenleving. De regio wordt zo het nieuwe klaslokaal, door samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheden. Samen met Thea van den Idsert (Inblinkers) en Jan Fasen (de Ruimte) richtte Harald ‘d!m – De Innovatie Maatschap’ op, waarmee de missie van Schoolleiders voor de Toekomst in de praktijk wordt gerealiseerd.

Guus Daanen heeft als sociaal innovator het ‘Concept Campus’ ontwikkeld. Binnen dit concept vindt ontwikkeling vanuit de behoefte van jongeren plaats en worden er voorwaarden gecreëerd om te ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen en te oogsten. Campus Uden is de eerste uitwerking van het Concept Campus. Daar is nu duurzame samenwerking ingezet tussen po, vo, mbo en hbo, regionale ondernemers, lokale en provinciale overheden en overige stakeholders.

Aanmelden

Je kunt je hier aanmelden.

Very Simple Event List

In gesprek met Henk Hagoort over anders organiseren in de regio

Datum: 4 oktober 2022

Tijd: 09:30 - 11:00 uur

Locatie: Online

Hoe kan de regio helpen bij het anders organiseren van ons onderwijs? Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad, gaat hierover online in gesprek met Harald Wiggers en Guus Daanen.

De meeste scholen organiseren primair het doceren. In slechts mindere mate faciliteren zij het leren van leerlingen en studenten. Wat zijn de kansen en mogelijkheden om meer vanuit aandacht dan vanuit aanbod aantrekkelijker en eigentijdser onderwijs te bieden? Hoe creëren we samen een ecosysteem waarin leren en ontwikkelen van leerlingen en studenten centraal staat?

We spreken met Henk Hagoort over de kansen, ruimte en mogelijkheden die ontstaan door de behoefte en expertise in de regio te inventariseren, inzichtelijk te maken en te ontsluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan mogelijke oplossingen voor het lerarentekort. De regio als klaslokaal, dus.

Voor wie?

Iedereen die dat wil, kan erbij zijn. Meld je nu aan!

Waar en wanneer?

Dinsdag 4 oktober, van 09.30 tot 11.00 uur. Het gesprek vindt online plaats.

Wat levert het op?

Inzichten en kansen met betrekking tot het faciliteren van leren en het anders organiseren van leren en ontwikkelen. Met de binnenkort te verschijnen routekaart ‘Regio als klaslokaal’ van Schoolleiders voor de Toekomst ben je als schoolleider zelf in staat om een eigen good practice te ontwikkelen in co-creatie met je team en leerlingen en studenten. Samen bouwen we aan een sterke regio.

Programma

Het gesprek van Henk Hagoort met Harald Wiggers en Guus Daanen vindt plaats gedurende het eerste half uur van deze sessie. Daarna gaat het gesprek interactief verder en kunnen ook overige deelnemers reageren.

Over de spreker(s)

Harald Wiggers (Harald Wiggers Onderwijsinnovatie & Transitie) zet zich als ex-schoolleider en zelfstandig ondernemer landelijk in voor de missie van Schoolleiders voor de Toekomst: ‘De omslag maken van het organiseren van het doceren naar het faciliteren van het leren van kinderen’. In de regio doet hij dat vanuit het perspectief dat alle expertise in de regio ingezet kan worden om wonenden, werkenden en lerenden een leven lang te laten ontwikkelen, op basis van de eigen behoefte en die van de samenleving. De regio wordt zo het nieuwe klaslokaal, door samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheden. Samen met Thea van den Idsert (Inblinkers) en Jan Fasen (de Ruimte) richtte Harald ‘d!m – De Innovatie Maatschap’ op, waarmee de missie van Schoolleiders voor de Toekomst in de praktijk wordt gerealiseerd.

Guus Daanen heeft als sociaal innovator het ‘Concept Campus’ ontwikkeld. Binnen dit concept vindt ontwikkeling vanuit de behoefte van jongeren plaats en worden er voorwaarden gecreëerd om te ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen en te oogsten. Campus Uden is de eerste uitwerking van het Concept Campus. Daar is nu duurzame samenwerking ingezet tussen po, vo, mbo en hbo, regionale ondernemers, lokale en provinciale overheden en overige stakeholders.

Aanmelden

Je kunt je hier aanmelden.

Upcoming events

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ut ex sed erat porta tristique in in sem. Morbi sit amet leo massa. Aenean aliquam dolor odio. Cras neque ex, hendrerit et vulputate.

View all events